You are here

Слободен софтвер Македонија учествуваше на работилница за изработка на национална стратегија за отворени податоци

Слободен софтвер Македонија, претставувана од Гоце Митевски и Никола Ковачевски, учествуваше на првата работилница за изработка на национална стратегија за отворени податоци организирана од Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), во соработка со Центар за управување со промени (ЦУП).

Повеќе информации на: