You are here

Новиот сајт на Слободен софтвер Македонија почна со работа

Оваа вест најверојатно ќе ја видат само дел од членовите на ОССМ и неколку интернет пајаци.
Сајтот почна со работа, сеуште не е пополнето ништо од содржина, а и според првичните реакции сликите не биле убави?