Фотографии

Фотографии од предавањето на Richard Stallman "Copyright vs. Community" во Скопје 3 јуни 2010.

Richard Stallman - Copyright vs. Community in Skopje
Фотографија: Гоце Митевски

Richard Stallman - Copyright vs. Community in Skopje
Фотографија: Мите Кузевски

Richard Stallman - Copyright vs. Community in Skopje
Фотографија: Мите Кузевски

Richard Stallman - Copyright vs. Community in Skopje
Фотографија: Мите Кузевски

Richard Stallman - Copyright vs. Community in Skopje
Фотографија: Мите Кузевски

Richard Stallman - Copyright vs. Community in Skopje
Фотографија: Мите Кузевски


Останати фотографии: