You are here

Покана за годишно собрание 2018

На 24.04.2018 година во 18:00 часот ќе се одржи годишното собрание за 2018 година на Слободен Софтвер Македонија, со следниот дневен ред:

1. Годишен извештај за 2017 година
2. Програма за 2018 година
3. Разно