You are here

Изворен код

Вести: 

Изворниот код на еден софтвер е оној кој луѓето го создаваат и го разбираат. Изворниот код е напишан во некој програмски јазик.

Наспроти тоа е машинскиот код разбирлив за компјутерите....