GNU/Linux Install Fest 2010
20ти ноември @ Хаклаб КИКА

20ти ноември @ Хаклаб КИКА

Каде да дојдам?

Настанот ќе се одржи викендот на 20ти неомври во просториите на Хаклабот КИКА - Скопје од 12 до 20 часот.

Хаклабот КИКА се наоѓа во зградата на аголот помеѓу улица Железничка и улица Бихачка.


Прочитајте го целиот ЧПП документ пред да дојдете.

Слободен софтвер Македонија, 2010.