You are here

Нова верзија на македонскиот превод на OpenOffice.org

Се појави долгоочекуваната саемска верзија на OpenOffice.org. Подобрувањата на преводот се видливи на разни места, но највпечатлива е новата поздравна слика :-). Им благодариме на сите кои помогнаа во градењето на преводот.

Најновата верзија (0.4) може да се симне на вообичаеното место.

Најголем фокус при правењето на оваа верзија беше ставен на унифицирање на термините - поради гломазноста на преводот има многу места каде се користени разни преводи за ист термин, некои зборчиња сепак се провлекле - ете ми работа на мене, а и на вас за следната верзија.

Најмногу прав се дигна околу преводот на зборот „default“. Од предлозите, номинално (претходниот превод), предефинирано (првичниот превод), вообичаено, подразбирано (ака хрватскиот превод), основно, зададено... - решив да биде „стандардно“ бидејќи колку и секој да имаше свои предлози делумно сите се согласуваа со „стандардот“. ;-)