You are here

Работилници

Слободен софтвер Македонија учествуваше на работилница за изработка на национална стратегија за отворени податоци

Слободен софтвер Македонија, претставувана од Гоце Митевски и Никола Ковачевски, учествуваше на првата работилница за изработка на национална стратегија за отворени податоци организирана од Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), во соработка со Центар за управување со промени (ЦУП).

Повеќе информации на:

Учество на конференцијата Слобода и приватност на интернет во Скопје

Циклус јавни расправи по повод текстот на НПСС

Во понеделник почнува циклус на јавни расправи по текстот на Националната политика за слободен софтвер (НПСС).

Националната политика за слободен софтвер претставува акт кој после јавна дискусија ќе биде предложен за усвојување од Владата на Република Македонија. Оваа политика ќе уредува препораки за користење, набавка и поддршка на слободен софтвер и софтвер со отворен код тргнувајќи од претпоставката дека овој тип на софтвер е јавно добро.

Слободниот софтвер претставува оној тип на софтвер кој на корисниците им ги дава следниве слободи:

Страници

Subscribe to RSS - Работилници